AKTUALITY

Aktuální zpráva testu nanoaditiva Envirox z Antarktidy

Funguje Envirox pro snížení spotřeby i v extrémních podmínkách? Olomoucká firma NanoTrade s.r.o. nabízí řadu let ověřené nanoaditivum do nafty pro snížení spotřeby a emisí s názvem Envirox. Řada laboratorních testů byla po několik let  konfrontována provozními ověřeními v různých podmínkách, v různých motorech.  V roce 2018 se během setkání se zástupci Masarykovy univerzity v Brně dohodli obě strany na poskytnutí aditiva pro test v Antarktidě. V klimatických podmínkách, které...

VÍCE INFORMACÍ

Nanotechnologie v automobilovém průmyslu

Nanomateriály budou hrát v automobilovém průmyslu bezpochyby významnou roli. Výroba automobilů v budoucnosti se změní na  personalizovaný a zakázkový 3D tisk z nanokompozitních materiálů, které nahradí zcela ocel a plasty. Automobil s nanosenzory, které se stanou jeho čidly, se bude sám orientovat a přizpůsobovat okolnímu prostředí.  Nano je měřítko něčeho velmi malého. Srovnávat jeden metr a nanometr je v poměru asi jako srovnávat velikost...

VÍCE INFORMACÍ