AKTUALITY

Aktuální zpráva testu nanoaditiva Envirox z Antarktidy

Funguje Envirox pro snížení spotřeby i v extrémních podmínkách?

Olomoucká firma NanoTrade s.r.o. nabízí řadu let ověřené nanoaditivum do nafty pro snížení spotřeby a emisí s názvem Envirox. Řada laboratorních testů byla po několik let  konfrontována provozními ověřeními v různých podmínkách, v různých motorech. 

V roce 2018 se během setkání se zástupci Masarykovy univerzity v Brně dohodli obě strany na poskytnutí aditiva pro test v Antarktidě. V klimatických podmínkách, které by mohly dokonale prověřit přínosy aditiva. 

Po návratu expedice vydali tento týden zástupci univerzity své zjištění:  „Mimo projekt Testováno v Antarktidě jsme letos do našeho žlutého mazlíka (25 kW dieselového generátoru, který slouží jako zdroj energie pro stanici J. G. Mendela, když nefouká vítr a nesvítí sluníčko) pokusně nalili nanoaditivum Envirox věnované nám k tomuto účelu společností NanoTrade. Jeho výrobce tvrdí, že by mělo jeho přidání do nafty snižovat spotřebu, zvyšovat výkon a prodlužovat životnost motoru při současném snížení emisí a hlučnosti. Že to zní příliš skvěle, než aby to byla pravda? Vzali jsme proto Envirox s sebou na ostrov Jamese Rosse, abychom jej podrobili zásadní zkoušce v extrémních podmínkách, kde skoro nic nejde tak, jak si lidé doma v teple představují… Doufali jsme, že bychom mohli alespoň tak 5 % ušetřit…“

A jaký byl výsledek? 

„Při porovnání spotřeby nafty mezi letošní a loňskou sezónou byla naměřena nižší spotřeba nafty na osobu a den na stanici o 15,93 % nižší. Přitom se letos na osobu a den vyrobilo o 35,79 % více energie! Čísla vyplývající z technické zprávy o provozu stanice hovoří jasně, funguje to!“, potvrdili výzkumníci z Brna. 

Hlučnost ani emise v Antarktidě zatím měřit neumí, ale pro příští sezónu se plánuje rozšířit test i na tyto položky.  Technici na základně však subjektivně hodnotili, že zlepšení bylo cítit i v těchto parametrech.

„Děkujeme za tento testík NanoTrade a gratulujeme jim k bezva produktu“, přišlo poděkování z expedice. NanoTrade na oplátku děkujeme expedici z Masarykovy univerzity za provedený experiment, který nezávisle potvrdil, že nanotechnologie mají pro zákazníky přínosy.

Publikováno: 17.4.2019, Autor: nanoasociace