AKTUALITY

Česká nano zeď v Londýně

První a největší nano-exponát akce NANODAY LONDON 2018  je již v Londýně. Česká nanotechnologická firma FN – NANO s.r.o. vytvořila na Českém velvyslanectví fotokatalytickou “nano zeď “, která v kontaminovaném prostředí centra Londýna dokáže kompenzovat negativní dopady  oxidů dusíku a emisí z provozu deseti osobních aut s dieselovým motorem (kalkulace pro 25000km/rok/automobile pod normou Euro VI.) .  Rovněž betonový podstavec umělecké skulptury v zahradě ja nyní nanoexponátem, čistí vzduch a neměl by zelenat dlouhá léta.

“Díky vysoké účinnosti fotokatalytických nátěrů FN Nano lze tuto technologii úspěšně využít pro čištění milliard kubických metrů ovzduší ve velkých aglomeracích a kontaminovaných místech a zajistit tak dodržování legislativně závazných norem pro povolené koncentrace škodlivin ve vzduchu.” říká paní Blanka Zajíčková, obchodní ředitel firmy.

“Ekologicky, energeticky i finančně je  fotokatalytická technologie nejoptimálnější řešení pro dekontaminaci vzduchu a spojuje i ekonomický efekt samočistících bezúdržbových povrchů na fasádách domů, mostních a dálničních konstrukcí apod.

Jedině tímto způsobem lze vyčistit 1 million kubických metrů vzduchu od škodlivin za pouhých dvacet korun a zároveň získat tyto náklady mnohonásobně zpět ve formě úspor za údržbu fasád a konstrukcí.

Podmínkou  je však vysoká  účinnost fotokatalytických nátěrů. Na smysluplné čištění vzduchu od škodlivin se kvalifikují pouze povrchy s vice než 10%-ní účinností odbourávání škodlivin ve srovnání se standardem podle ISO metod. Takových je na světě velmi málo a FN technologie je z tohoto pohledu zcela výjimečná. “FN Nano s potvrzenou účiností fotokatalytických povrchů přes 90% si určitě si najde důležité místo na globálním ekologickém trhu, Je to jeden z důvodů, proč se účastníme Nanodne v Londýně, abychom tak podpořili naše místní distributory a rozvoj trhu na Britských ostrovech” dodává paní Zajíčková.

nano-wallamjtj-exponate-nanowall-london.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.fotokatalyza.org/clanky/novinky.html 

Publikováno: 22.9.2018, 24.9.2018Aktualizováno: , Autor: nanoasociace