Český nano sektor se představil v Británii

Autor: ANP ČR

7.7.2017

České firmy a výzkumná centra aktivní v nanotechnologiích se představily partnerům ve Spojeném království a jednaly s předními britskými vědeckými pracovišti – Imperial College, London Centre for Nanotechnology a University of Cambridge. 

Co spojuje Českou republiku, Spojené království a nejvýznamnější výrobní firmy? Mimo jiné i dosažený pokrok ve využití uměle vytvářených struktur – nano látek. Technologie podporující pobyt člověka ve vesmíru, nové léčebné a diagnostické metody, vytváření náhradních orgánů, zvýšení odolnosti průmyslových materiálů, využití materiálů k ukládání energie i čištění vody a vzduchu, to vše jsou oblasti, ve kterých nanotechnologie přinášejí inovativní řešení.

Propojit české univerzity a firmy působících v oblasti nanotechnologií s potenciálními obchodními a výzkumnými partnery z Velké Británie bylo cílem Czech Nano Days, projektu ekonomické diplomacie organizovaného velvyslanectvím ČR v Londýně ve spolupráci s agenturou CzechInvest, sekcí místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a Asociací nanotechnologického průmyslu ČR.

Ve dnech 12. až 14. června 2017 navštívili v rámci tohoto projektu zástupci firem Contipro, NanoSPACE, Nanovia a Pardam a výzkumných pracovišť Univerzity Karlovy – 1. lékařské fakulty, Technické univerzity Liberec – Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a klastru Nanoprogress města Londýn a Cambridge.

V pondělí 12. června proběhla prezentace českých subjektů pro tři desítky britských partnerů z řad firem, investorů, vědeckých pracovišť a novinářů na rezidenci velvyslance ČR ve Spojeném království.

V úterý 13. června navštívili čeští experti Imperial College, kde jednali se zástupci London Centre for Nanotechnology – společného pracoviště univerzit Imperial College a University College London, ve kterém se přibližně 70 kmenových vědeckých pracovníků a několik stovek spolupracujících vědců a studentů v doktorských a post doktorských programech zaměřuje na výzkum širokého spektra nanotechnologií. Dále na Imperial College jednali se zástupci a navštívili laboratoře následujících pracovišť: fakulta přírodních věd, katedra materiálů – kompozitní centrum; katedra aeronautiky – pracoviště polymerických materiálů; katedra chemického inženýringu – pracoviště energetických materiálů. Imperial College je z hlediska impaktu výzkumu 1. britskou univerzitou, dlouhodobě patří mezi TOP 10 světově nejúspěšnějších univerzit a v roce 2015 byla agenturou Reuters vyhlášena jako nejinovativnější univerzita v Evropě. Působí na ní 3,7 tisíce akademických a vědeckých pracovníků a 15,5 tisíce studentů, včetně řady studentů z ČR. Univerzita má strategické partnerství s firmou Shell, více jak dalších 500 korporátních partnerů a je britskou univerzitou s nejvyšším podílem financování ze strany podniků.

Ve středu 14. června navštívila česká delegace Univerzitu v Cambridge, kde se seznámila s možnostmi doktorského studia v nanotechnologiích prostřednictvím programu NanoDTC (otevřen též zájemcům z ČR). Hlavním bodem jednání pak bylo představení Maxwell Centre, jež v rámci univerzity plní roli platformy propojující nejen průmysl s výzkumem, ovšem i jednotlivá vědecká pracoviště a které mimo jiné usiluje o komercializaci výsledků R&D. Univerzita plánuje další rozšiřování pracovišť fyzikálních věd sdružených v rámci Cavendish Laboratory, což nabízí příležitosti spolupráce též pro české subjekty – především v oblastech fotoniky, optoelektroniky, úprav povrchů a nanostruktur nebo nanomedicíny. Univerzita v Cambridge byla založena v roce 1209, dnes čítá 31 fakult, na kterých studuje 19 tis. studentů a pracuje 11 tis. zaměstnanců. Univerzita je v roce 2017 hodnocena jako 4. nejlepší na světě.

Průběh české nano mise do Spojeného království na jednu stranu ukázal, že česká expertiza v nano oblasti není v Británii neznáma, jsou např. používány v ČR vyráběné elektronové mikroskopy či stroje na výrobu nanovláken; na stranu druhou rychle se rozvíjející britský trh komerčně využívaných produktů založených na nanotechnologiích nadále nabízí příležitosti pro české firmy. Velvyslanectví ČR v Londýně bude ve spolupráci agenturou CzechInvest a s dalšími českými subjekty pokračovat v prezentaci české expertizy a ve vytváření příležitostí pro spolupráci českých firem s britskými partnery v nanotechnologiích i ve druhé polovině roku 2017 a v roce 2018.

Aleš Opatrný, ekonomický diplomat, velvyslanectví ČR v Londýně http://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/cesky_nano_sektor_v_britanii.html

DSC_2338 DSC_2324 DSC_2350 DSC_2362 DSC_2369 DSC_2391 DSC_2419 DSC_2436

Zdravotní rizika bazénů, o kterých se nemluví

Zdravotní rizika bazénů, o kterých se nemluví

Plavání v bazénech se sladkou, slanou nebo mořskou vodou, koupání v přírodních jezírkách i relaxace ve vířivkách s sebou přináší potenciální zdravotní rizika. Důsledkem mohou být alergie, onemocnění bakteriálního původu či celkové narušení imunitního systému. Bazénová...

Ozon v domácnosti

Ozon v domácnosti

Generátory ozonu zatím mnozí řadí do oblasti nadstandardní péče o domácí prostředí.  Oproti běžným čističkám vzduchu, které pouze filtrují vzduch a částečně eliminují zápach, vás ozonový generátor zbaví nežádoucích pachů různého původu i všech škodlivých...

Projděte se virtuálně výrobními prostory firmy Pardam Nano4fibers

Projděte se virtuálně výrobními prostory firmy Pardam Nano4fibers

Společnost Pardam Nano4fibres společně s Inovačním centrem Ústeckého kraje připravily pro zájemce událost MadeInUsti Region, v rámci které se budete moci podívat nejen na vývoj a výrobu nanovlákna, ale také na výrobu nanovlákenných respirátorů. Na online události si...

České akumulátory HE3DA budou součástí moderního Kladna

České akumulátory HE3DA budou součástí moderního Kladna

Největší čadil chce být zeleným premiantem. Kladno je součástí ambiciózních evropských měst orientovaných na obnovitelné zdroje energie, jejichž městské čtvrti jednou vyrobí víc energie, než samy spotřebují. A české nanobaterie HE3DA mají být důležitou součástí....

Dále by vás mohlo zajímat

Ozon v domácnosti

Ozon v domácnosti

Generátory ozonu zatím mnozí řadí do oblasti nadstandardní péče o domácí prostředí.  Oproti běžným čističkám...

0 komentáøù

cs_CZČeština