AKTUALITY

Český nanonátěr bude pečovat o katedrálu v Záhřebu

Na konci července byla ošetřena největší záhřebská kulturně-historická památka a nejvyšší stavba Chorvatska Katedrála Nanebevzetí Panny Marie fotoaktivním nátěrovým systémem. Aplikaci prováděla česká firma PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. ve spolupráci se sesterskou výzkumnou organizací Smart Coatings s.r.o. 

“Tento památkový objekt čelí nejen přírodním živlům, jako je například zemětřesení, které ho letos v březnu velmi poškodilo, ale také masivním zařasováním fasád. Naším úkolem zde bylo prezentovat funkci fotoaktivního nátěrového systému za účelem čištění povrchu fasády od řas a plísní,” říká Michal Bareš, technický ředitel PRAGOTHERM.

Nano nátěr ochrání kámen před plísní i řasami

Fotoaktivní nátěr dokáže spolehlivě chránit přírodní kámen před působením kyselých dešťů, kvůli kterým dochází ke sprašování a degradaci travertinu, ze kterého katedrála postavena.

“Jedná se o transparentní ochranný nátěr, který brání růstu řas a plísní. Další vlastností našich nátěrů je jejich specificky posílená antibakteriální a antivirová funkce. Podstatou fotokatalýzy jsou chemické reakce vyvolané UVA složkou slunečního záření na površích ošetřených našimi inovativními nátěry. Výsledkem je rozklad všech usazených organických látek a mikroorganismů na oxid uhličitý a vodu,” vysvětluje Bareš.

K práci na katedrále byli doporučeni chorvatským institutem IGH jako odborníci na problematiku řas a plísní na fasádách k řešení problémů, se kterými se při údržbě katedrály město Záhřeb potýká. „Se Sdružením pro obnovu záhřebské katedrály jsme podepsali tzv. memorandum o porozumění, kde se obě strany dohodly na spolupráci při údržbě fasád katedrály,” potvrzuje ředitel PRAGOTHERM.

Nanonátěr chrání památky po celém světě

V České republice nanonátěry aplikují zejména na bytové a panelové domy. „V zahraničí jsme ošetřovali Diokleciánův palác ve Splitu v Chorvatsku, Haryana Vidhan Sabha (Palác shromáždění od slavného architekta Le Corbusiera) v Čandígarh v Indii, dále jsme nátěr testovali také na stavbách z bílého mramoru a červeného pískovce v okolí Taj Mahalu. Na další významné stavby a památkové objekty v ČR i zahraničí náš nátěrový systém testujeme. O nich však zatím nemůžeme hovořit veřejně,” usmívá se Bareš.

Záhřebská katedrála je důležitou kulturně-historickou památkou

Záhřebská katedrála byla postavena už v 11. století v románsko-gotickém stylu, ale v 13. století byla zničena při vpádu Tatarů a několikrát ji postihly požáry. Od roku 1990 se katedrála neustále rekonstruuje. Použití českého nano nátěru jen ukazuje, jakým způsobem lze využít fotokatalýzu a nanotechnologie v Evropě při péči o důležité kulturně-historické památky.

Publikováno: 11.8.2020, 1.9.2020Aktualizováno: , Autor: nanoasociace