Čeští nanotechnologové navrhují změnu zákona o ochraně veřejného zdraví

Author: ANP ČR

20.4.2020

Zákon o ochraně veřejného zdraví je zastaralý. Nezahrnuje možnosti použití nových inovativních technologií k prevenci šíření infekčních onemocnění. České nanotechnologické firmy disponují vedle často zmiňovaných nanovlákenných respirátorů a ústních roušek, také nanotechnologiemi pro čištění vzduchu pomocí fotokatalýzy od organických nečistot včetně virů a bakterií a dalšími řešeními, která mohou významně snížit riziko nákazy infekčními nemocemi.

V pátek 10. dubna 2020 jsme poslali vicepremiérovi a ministrovi průmyslu a dopravy Karlu Havlíčkovi dopis, ve kterém vyzýváme Ministerstvo průmyslu a obchodu k aktivnímu zapojení do legislativní úpravy zákona o ochraně veřejného zdraví. Máme připravený návrh systému integrované prevence, který by měl zahrnout soubor vybraných technických a technologických opatření k preventivní ochraně veřejného zdraví. Součástí systému integrované prevence by mělo být zejména využití vysokého technologického potenciálu České republiky v oblasti nanotechnologií.

Začlenění námi navrhovaného systému integrované prevence do zákona o ochraně zdraví významně přispěje k celkové prevenci ochrany veřejného zdraví společně s hygienou, preventivním očkováním, dostatečnou osvětou v oblasti šíření infekčních onemocnění a také jako systém, který už dlouho úspěšně funguje například v oblasti integrované prevence podle zákona o integrované prevenci. Tento zákon je klíčovým nástrojem k ochraně životního prostředí zejména z hlediska prevence, což přispívá i k ochraně veřejného zdraví. Oblast průmyslové sféry z hlediska zákona o integrované prevenci má ve své gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu a proto se nabízí možnost technologicky se zapojit do procesu prevence k ochraně veřejného zdraví prostřednictvím zákona o ochraně zdraví. Některé technologie již částečně uplatňované v rámci zákona o integrované prevenci jsou využitelné i v oblasti systému integrované prevence. Jedná se zejména o využití fotokatalýzy při redukci nebezpečných odpadních plynů v průmyslu.

Pana vicepremiéra a ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka jsme v dopise požádali o pracovní schůzku. Zatím čekáme na odpověď.

Jsme připraveni jednat o dalším navýšení výrobních kapacit

Byli jsme velice nemile překvapeni, když jsme se ve středu 8. dubna 2020 dozvěděli o deklarované dohodě vládní garance, že český stát v průběhu 18 měsíců nakoupí 50 milionů respirátorů třídy FFP2 od firmy Honeywell, která v České republice nemá žádnou výrobnu respirátorů a teprve uvažuje o jejím vybudování. Garantovaný odběr by měl začít za 4 měsíce, které by měla firma Honeywell využít k vybudování výrobny. Vláda v návrhu firmě Honeywell dále nabízí i možnost uchování části rezervních výrobních kapacit pro krizové situace. Tyto stroje by se v případě nové vlny epidemie mohly operativně rozjet a rozšířit výrobu. Náklady na pořízení a uchování této rezervní kapacity Honeywellu v provozuschopném stavu by platil stát.

Čeští výrobci respirátorů se v době nouzového stavu opakovaně ptali vlády na možnost garance odběru jejich respirátorů, aby mohli investovat do nových zaměstnanců a do strojního zařízení. Pokaždé dostali odmítavou odpověď. Přes odmítavé stanovisko české vlády tuzemští nanotechnologičtí výrobci investovali desítky milionů korun do nových automatických linek a sofistikovaných strojů na výrobu nanovlákenných filtrů do respirátorů a roušek nejvyšší třídy ochrany.

Kdyby vláda veřejně oznámila konkrétní množstevní potřebu respirátorů, jejíž odběr je připravena garantovat, a vyhlásila veřejnou soutěž na uvedený garantovaný odběr, čeští výrobci by se do této soutěže přihlásili. Už nyní totiž navyšují své výrobní kapacity a v případě férové hospodářské soutěže jsou připraveni investovat do dalšího navýšení výroby.

30. března 2020 jsme veřejně deklarovali, že účinné zdravotnické pomůcky se staly strategickými produkty, které mohou efektivně chránit zdraví a životy našich obyvatel a ve svém důsledku se mohou stát velice prospěšnými pro zachování plynulého fungování české ekonomiky v době krizový situací. U těchto produktů je třeba ve výběrových řízeních ustanovit jako základní podmínku výrobu na území České republiky. Klademe přitom důraz na to, aby i u zmíněných strategických produktů byla zachována hospodářská soutěž.

Respirátory FFP2 nejsou určeny pro zdravotníky a záchranáře

20. března 2020 vláda vítala na ruzyňském letišti letadlo s první zásilkou roušek a respirátorů FFP2 z Číny. Novináři se členů vlády ptali, proč pořídili respirátory FFP2 a proč nenakoupili raději respirátory vyšší třídy ochrany FFP3, které zachytávají i viry. Dostalo se jim odpovědi, že respirátory FFP3 nejsou k mání. Není ale zřejmé, proč vláda plánuje nákup 50 milionů respirátorů nižší třídy ochrany i pro následující dva roky.

Česká vláda ospravedlňuje zákulisní obchodní dohodu s Honeywellem nákupní cenou 18 – 20 korun za kus respirátoru FFP2. Koupě 50 milionů kusů respirátorů nižší třídy ochrany se tak vejde do jedné miliardy korun. Oproti nákupu respirátorů FFP3 tedy vláda může během dvou let ušetřit nižší jednotky miliard korun. To, že účinnou ochranu před šířením koronavirové infekce nahrazujeme omezováním podnikání a volného pohybu, nás už letos bude stát stovky miliard korun. Jaké ztráty utrpí česká ekonomika v důsledku těchto restriktivních opatření v příštím roce a v dalších letech, je velikou neznámou. Je na zvážení, zda se nám vyplatí takto šetřit na kvalitě ochrany lidí před koronavirovou nákazou a nahrazovat ji restrikcemi.

Respirátory třídy ochrany FFP2 se používají například v kovoprůmyslu nebo v hornictví. Zdravotníci, záchranáři, pracovníci v sociálních službách, kteří pracují se seniory, a další lidé z první linie boje proti pandemii COVID-19 si rozhodně zaslouží nejvyšší možnou ochranu. Je nepřípustné, aby se ve zdravotnických zařízeních a domovech seniorů zbytečně nakazili a umírali další lidé jen proto, že jim nezajistíme dostupnou účinnou ochranu. Jen nejvyšší možná ochrana před nákazou umožní budoucí plynulé fungování české ekonomiky a zmírnění ztrát, které nám působí omezení podnikání a pohybu lidí.

Rozdíly mezi třídou ochrany FFP2 a FFP3

Respirátory třídy ochrany FFP2 musí zachytit minimálně 94 % pevných částic nacházejících se ve vzduchu do velikosti 0,6 μm a smí se použít, když nejvyšší hodnota vystavení znečištění při práci dosáhne maximálně desetinásobné koncentrace. Celkový únik smí činit maximálně 11 %.

Respirátory třídy ochrany FFP3 poskytují maximálně možnou ochranu dýchacích cest a jsou schopny filtrovat i viry a bakterie. Zachycují minimálně 99 % pevných částic do velikosti 0,6 μm. Tyto respirátory je možné použít v pracovních prostředích, kde je překročena nejvyšší hodnota vystavení znečištění při práci až o třicetinásobek hodnoty specifické pro daný obor. Celkový únik smí činit maximálně 5 %.

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR,  20.4.2020

 

 

 

Zveme vás na to nejlepší z českého nano průmyslu do Liberce

Zveme vás na to nejlepší z českého nano průmyslu do Liberce

27. září proběhne na Technické univerzitě v Liberci expo nanotechnologických firem pod názvem NanoCzech, která je dosud největší nanotechnologickou akcí v historii českého nanoprůmyslu. Přijďte se podívat na to, jak funguje svět, který vidíme pouze pod elektronovým...

10.9. – Den nanotechnologií v ČR

10.9. – Den nanotechnologií v ČR

10.9. je v Česku známý jako Den nanotechnologií, kdy si připomínáme význam, které české nanotechnologie mají pro český průmyslu. Česká republika patří především k průkopníkům výroby nanovlákenných materiálů a nanovlákenných produktů. České nanotechnologie proslavila...

What might you interest also

Autoplachta, která čistí vzduch

Car tarpaulin that cleans the air

Autoplachta vyrobená ve spolupráci s týmem TYPE1/TAXI absorbuje znečišťující látky z okolního prostředí a rozkládá je....

0 komentáøù

en_GBEnglish (UK)