Kontakty

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR
Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 03690377
Spolkový rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61831
č.ú. 268753767/0300 u ČSOB
ID datové schránky: k67q3sk
——————————————————————————————————————————————
Jiří Kůs
předseda výkonné rady
tel: +420 603 417 229
email: jiri.kus@nanoasociace.cz
——————————————————————————————————————————————
Pavel Malúš
tajemník pro organizační agendu a komunikaci s médii
tel.: +420 608 888 065
e-mail: pavel.malus@nanoasociace.cz