O nás

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR byla založena 27. listopadu 2014. Sdružuje české firmy z různých odvětví, od textilního průmyslu přes biotechnologie, environmentální aplikace, optiku, až po energetiku, které mají nanotechnologie jako svůj klíčový předmět podnikání.

U některých firem se jedná o využití nanotechnologických postupů ve výrobě, u jiných pak jde o vývoj a výrobu finálních produktů z nanomateriálů nebo jejich aplikace.

Naše cíle

Cílem asociace je reprezentovat zájmy českých nanotechnologických firem a výzkumu v tomto oboru na národní i světové úrovni, v obchodní i výzkumné a vzdělávací sféře.

Staví na dobrém jménu, které má Česko v tomto oboru ve světě a snaží se šířit pozitivní povědomí o nanotechnologiích ve společnosti. Z poslední doby zmíníme článek na Czechcrunch o budoucnosti českých nanotechnologií.

Zaměřuje se také na aktivní vyhledávání podpory a příležitostí spolupráce mezi komerční a výzkumnou sférou.

Strategická partnerství

Asociace je partnerem Úřadu vlády ČR, ministerstev a dalších státních institucí při tvorbě ekonomické strategie České republiky.

Aktivně se také podílí na projektech ekonomické diplomacie s cílem prezentovat české nanotechnologické firmy v zahraničí.

Jde o to vytvořit obraz České republiky jako jednoho ze světových inkubátorů nanotechnologií, jako země, která patří zejména v aplikacích nanotechnologií v průmyslu i ve spotřebních produktech ke světové špičce. Proběhly už úspěšné akce např. v USA, Izraeli, Německu, Velké Británii, Ruské federaci nebo Rakousku.

Výkonná rada

Výkonná rada řídí činnost Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Mezi hlavní činnosti výkonné rady patří schvalování nových členů, řízení financí ANP ČR a příprava Nano dnů a zahraničních misí. 

Jiří Kůs

Předseda výkonné rady
nanoSPACE

Jan Buk

Člen výkonné rady
Pardam Nano4fibers

Ladislav Torčík

Místopředseda výkonné rady
NanoTrade

Dozorčí rada

Dohlíží na výkon funkce výkonné rady

Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolují řádné vedení účetních zápisů a zda je uskutečňovaná činnost v souladu s právními předpisy a stanovami.

Jan Procházka

Předseda dozorčí rady
Advanced Materials JTJ

Petr Michálek

Člen výkonné rady
Nano4People

Tomáš Těthal

Člen výkonné rady
IQS Group

cs_CZČeština