O nás

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR byla založena 27. listopadu 2014, jejím předsedou je Ing. Jiří Kůs. Sdružuje české firmy z různých odvětví, od textilního průmyslu přes biotechnologie, environmentální aplikace, optiku, až po energetiku, které mají nanotechnologie jako svůj klíčový předmět podnikání.

U některých firem se jedná o využití nanotechnologických postupů ve výrobě, u jiných pak jde o vývoj a výrobu finálních produktů z nanomateriálů nebo jejich aplikace.

Cílem asociace je reprezentovat zájmy českých nanotechnologických firem a výzkumu v tomto oboru na národní i světové úrovni, v obchodní i výzkumné a vzdělávací sféře. Staví na dobrém jménu, které má Česko v tomto oboru ve světě a snaží se šířit pozitivní povědomí o nanotechnologiích ve společnosti. Z poslední doby zmíníme článek na Czechcrunch o budoucnosti českých nanotechnologií.

Zaměřuje se také na aktivní vyhledávání podpory a příležitostí spolupráce mezi komerční a výzkumnou sférou. Asociace má v současnosti 37 členů.

Asociace je partnerem Úřadu vlády ČR, ministerstev a dalších státních institucí při tvorbě ekonomické strategie České republiky. Aktivně se také podílí na projektech ekonomické diplomacie  s cílem prezentovat české nanotechnologické firmy v zahraničí. Jde o to vytvořit obraz České republiky jako jednoho ze světových inkubátorů nanotechnologií, jako země, která patří zejména v aplikacích nanotechnologií v průmyslu i ve spotřebních produktech ke světové špičce. Proběhly už úspěšné akce např. v USA, Izraeli, Německu, Velké BritániiRuské federaci nebo Rakousku.

Asociace je od r. 2018 členem mezinárodní nanotechnologické asociace Nanotechnology Industries Association (NIA) se sídlem v Bruselu.

ČESKO JE NANO

V popularizačním a vzdělávacím projektu „Česko je nano“, který byl spuštěn v roce 2015, chce Asociace nanotechnologického průmyslu veřejnosti atraktivní formou ukázat, jakých úspěchů dosáhly české nanotechnologické firmy. Součástí projektu „Česko je nano“ jsou Nanodny, které se postupně konají ve všech krajských městech České republiky včetně Prahy. Na nich se mohou návštěvníci prohlédnout nanotechnologické výrobky, nechat si vysvětlit jejich fungování, vyzkoušet si je, na vlastní oči sledovat výrobu nanovlákna a diskutovat s předními českými nanotechnology a vynálezci. Nanodny už proběhly v Liberci, Brně, Českých Budějovicích, Praze , Pardubicích, Plzni a Ostravě.

O dění v českém nanotechnologickém průmyslu asociace publikuje na svém webu www.nanoasociace.cz v češtině i angličtině. Je také velmi aktivní na sociálních sítích, na facebooku se těší velkému zájmu komunita Česko je nano https://www.facebook.com/CeskoJeNano/ , na twitteru asociace na denní bázi informuje o nanotechnologických novinkách z celého světa na účtu @NanospaceNews a na účtu @ceskojenano o novinkách z českého nanotechnologického prostředí a o připravovaných i probíhajících akcích asociace.

Název projektu Česko je nano /Czech is nano/, který má asociace i v podobě loga, se stal sloganem a poselstvím pro českou i světovou veřejnost. Ukrývá v sobě dvě roviny sdělení, tou první je, že je Česká republika malá země, pro světové velmoci doslova nano. Druhá rovina sdělení ale říká, že jsme  zároveň nanosupermanem, zemí, která patří ke světové špičce v nanotechnologiích.

CO TO JE NANO? CO JSOU NANOTECHNOLOGIE?

Nanotechnologie je práce s materiálem v měřítku 1–100 nm, v kterém materiály mají úplně jiné vlastnosti než v mikroměřítku 🙂 Zlato je třeba v nanoměřítku červené.  Doporučujeme rozhovor s Jiřím Kůsem v DVTV pro začátek 🙂