AKTUALITY

Pardam dostal cenu za spolupráci při vývoji unikátního nanomateriálu

Cenu rektora za přínosnou spolupráci s praxí týmu dr. Macáka z Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické, jmenovitě Dr. – Ing. Jan Macákovi a členům jeho týmu (prof. Ing. Roman Bulánkovi, Ph.D., Ing. Evě Koudelkové, Ph.D., Ing. Luďku Hromádkovi). Cena je udělena spolupráci se společností PARDAM, s.r.o. v oblasti nanotechnologií, realizovaný patent a ERC Starting Grant (vycházející z vývoje unikátního sorpčního materiálu).

Publikováno: 27.11.2018, Autor: nanoasociace