AKTUALITY

Proč chceme výrobu strategických produktů na území České republiky?

V otevřeném dopise zákonodárcům z 30. 3. 2020, který si můžete v celém znění přečíst na našem webu, mimo jiné píši: “Účinné zdravotnické pomůcky se staly strategickými produkty nutnými pro přežití podstatné části populace. Je nepřípustné, aby se ekonomiky západních zemí včetně Česka dále zbavovaly výroby, která je nezbytná pro jejich další fungování. Česká republika se musí stát ve výrobě strategických produktů nezávislou a soběstačnou zemí. Abychom neztratili naši geopolitickou nezávislost, musíme v zájmu národní bezpečnosti vytvořit legislativní předpoklady k podpoře trvalé tuzemské výroby strategických výrobků. U těchto produktů je třeba ve výběrových řízeních ustanovit jako základní podmínku výrobu na území České republiky.”

Nesmíme z rozhodnutí jiné země znovu zůstat bez zdravotnického materiálu

Aby nedošlo k nedorozuměním nebo dezinterpretaci naší snahy, musím připomenout, že Čína, která je zdaleka největším výrobcem zdravotních pomůcek na světě, už v lednu 2020 vydala embargo na vývoz zdravotnického materiálu. Pocítila to mimo jiných i jedna z českých nanotechnologických firem, která si v Číně nechávala šít ústní roušky s nanovlákennou membránou. Teprve mnohem později než Čína vydaly embargo na vývoz zdravotnického materiálu Česká republika, Německo, Spojené státy a další země v zoufalé snaze zachránit, co se dá.

Vládní expertní skupina definuje nezbytné strategické produkty

Naše iniciativa vede k tomu, aby vládní expertní skupina určila, které produkty jsou pro případ příští pandemické krize nezbytné k přežití podstatné části populace a zachování fungování naší ekonomiky. Ve chvíli, kdy tato expertní skupina ověří, že v naší zemi disponujeme know-how na určené strategické produkty, mohou zákonodárci přijmout zákon, který v budoucích výběrových řízeních na pořízení strategických výrobků ustanoví podmínku výroby na území České republiky.

Jsme pro zachování hospodářské soutěže

U zmíněných strategických produktů jsme rozhodně pro zachování hospodářské soutěže. Jen tak umožníme přirozený tlak na nízkou cenu, inovace a vysokou kvalitu dodávaného zboží. Nechceme z hospodářské soutěže vyloučit čínské, německé, americké nebo jiné firmy. Pokud budou vyrábět produkty strategického významu v požadovaném standardu na území České republiky, měly by se ucházet o zakázky ve výběrových řízeních. Až si stát určí své množstevní potřeby strategických produktů v krizových dobách a mimo ně, stanoví jejich jasnou poptávku v tendrech. Firmy, které nabídnou nejlepší kvalitu za nejnižší cenu a zakázky získají, budou moci jasně definovat výši svých investic do strojního zařízení a zaměstnanců. Trh se ustálí a Česká republika bude mít do budoucna mnohem lepší výchozí materiální podmínky pro případnou příští pandemickou krizi.

Jiří Kůs

předseda předseda výkonné rady

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

 

Publikováno: 1.4.2020, Autor: nanoasociace