Nanotechnologie pro snižování spotřeby a emisí

České aditivum do nafty pomáhá snižovat spotřebu dieselových motorů a redukovat emise skleníkových plynů. 

Envirox™

Nanoaditivum pro snížení spotřeby nafty a redukci emisí skleníkových plynů

Envirox™ obsahuje jako katalyzátor oxid céru. Snižuje spotřebu paliva o 5 až 9 %, odpovídajícím způsobem redukuje emise skleníkových plynů a zmenšuje podíl škodlivých látek v emisích. Přidává se do nafty celoročně bez nutnosti jakéhokoliv rozmíchání nebo nějaké další přísady. 

Nanotechnologie pro chytrá města

Projekt Nanotechnologie pro chytrá města jako nástroj udržitelného rozvoje vznikl za  podpory v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

cs_CZČeština